onsdag 6. mai 2009

330 Skvadronen og Hovedredningssentralen

I forbindelse med min videreutdannelse i krise og beredskapsledelse fikk jeg sammen med klassen min omvisning hos og foredrag om henholdsvis 330 Skvadronen og Hovedredningssentralen. Utrolig spennende spør du meg. Jeg skal nok ikke jobbe på noen av stedene noen gang men det ga stor innsikt i hvordan beredskapen i samfunnet vårt er. Den vi tar for gitt. Det er fantastisk å tenke på at noen mennesker har yrker med stor risiko for at vi skal være trygge.
2009-05-051

330 skvadron er Luftforsvarets operatør av redningshelikoptertjenesten i Norge.

I 2008 ble det fløyet 607 søk- og redningsoppdrag og 886 ambulanseoppdrag, totalt 1493 oppdrag. Fordelt på timer blir dette 1074 timer på søk og redningsoppdrag og 1043 timer på ambulanseoppdrag fordelt på skvadronens fem avdelinger.

Siden oppstarten i 1973 har skvadronen fløyet mer enn 28000 søk- og redningsoppdrag og ambulanseoppdrag

330 skvadron har fem (5) avdelinger plassert på følgende baser; Banak, Bodø, Ørland, Sola og Rygge. Fra september 2009 har skvadronen et detasjement på Florø.

Redningstjenesten er underlagt Justisdepartementet og styres i fredstid fra hovedredningssentralene. Forsvarsdepartementet har gjennom Luftforsvaret driftsansvaret for Sea King helikoptrene, og sørger for at hovedredningssentralene har ett helikopter til disposisjon per base. I tjenesten benyttes Sea King redningshelikopter med to flygere, systemoperatør (navigatør), maskinist, redningsmann og anestesilege.

Justisdepartementet finansierte de første Sea King helikoptrene som ble kjøpt i 1972. Sea King redningshelikopter er spesielt godt egnet til å operere under norske værforhold der dårlig vær ofte kan være en utfordring for å få gjennomført oppdrag.

Teksten er hentet her på 330 Skvadronen sine sider.

Du har kanskje fått med deg at nrk har lagd en seire om 330 Skvadronen som har blitt utrolig populær. Serien kan du se på nett tv hos nrk.

picasa-redigeringer

Redningstjenestens oppgave er å redde menneskeliv. De to hovedredningssentralene samt de lokale redningssentralene (politi) koordinerer alle redningsaksjoner enten de foregår på land eller sjø. Redningstjenesten er et samvirke som hurtig kan mobilisere redningsressurser, både private og offentlige, når behov oppstår. Tekst er hentet på hovedredningssentralens side. Den ene hovedredningssentralen vi har i Norge er i Bodø.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar