søndag 29. november 2009

Førstehjelp


(foto: http://www.msviksfjord.no)

I helgen var jeg involvert i en veldig skummelt situasjon, en ulykke. Alt gikk bra men det var takket være at man visste hva man skulle gjøre i denne situasjonen. Alle som var involverte var skikkelig flinke. Jeg er sykepleier men det er ingen selvfølge at jeg fungerer under en krise da jeg ikke jobber men akutte situasjoner i min jobb med mindre det er noe helt spesielt. Men jeg har lært om førstehjelp, takk og pris for det. Man vet aldri når det skjer noe, en gang er det du som står midt i en situasjon hvor du og de andre som er rundt gjør en enorm forskjell. Kanskje det er dine nærmeste som trenger hjelp, kollegaer eller fremmede, ett lite barn eller en eldre person, det spiller ingen rolle, det er enormt viktig at du bidrar. Denne episoden jeg har vært med i har fått tanke-kverna til å gå litt i helga, jeg har reflektert mye. Særlig på hvor viktig det er å kunne førstehjelp. Det bør vi alle jevnlig få en oppfriskning på. Mange arbeidsplasser tilbyr førstehjelpskurs til sine ansatte en gang i året, perfekt. Får du det ikke der du jobber så foreslå eller krev det. Alle arbeidsplasser skal drive HMS arbeid, det er lovpålagt. Er ikke førstehjelp HMS så er ingenting HMS. En gang i blant bør man reflektere både i sitt eget hus og på jobb hva en skal gøre dersom det skulle brenne eller andre ulykker skulle oppstå, det kan gjøre at en handler mer automatisk når det skulle skje noe. Ta vare på deg selv og dine i denne advents og juletiden vi går imot!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar